Informace o GDPR

Obchodná spoločnosť CHOZE s.r.o., IČO: 48171930 so sídlom Žižkova 309, 508 01 Hořice sa ako správca osobných údajov, ktoré mu budú na základe tejto zmluvy klientom poskytnuté, zaväzuje, že bude tieto osobné údaje spracovávať v súlade s právnymi predpisy a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES.

 

Informácie pre klienta pri prijatí osobných údajov

 

Právny titul pre spracovanie

 • Zmluva kúpna či iná zmluva
 • Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou subjektu údajov – klienta (ďalej jen "klient"), ktorá vyplývá z výššie uvedenej zmluvy.

Účelom spracovania je poskytovanie služieb podľa zmluvy uzatvorenej s klientom

Rozsah spracovania predstavujú adresné a identifikačné údaje (spravidla titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa subjektu údajov), príp. číslo bankového účtu.

Spracovatelia osobných údajov

 • Poskytovatelia dátového úložiska, poskytovatelia údržby IT systémov a webových stránok

Poskytovatelia služieb účtovných, audítorských a služieb daňových poradcov

Príjemcovia osobných údajov

 • Orgány verejnej moci (napr. Finančný úrad)

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu platnosti vyššie uvedenej zmluvy a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy najmä zákona č. 499/2004 Zb. (Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (Nariadenie GDPR).

Práva klienta

 • Subjekt údajov má všetky práva, které mu prináležia podľa platných právnych predpisov.
 •  Predevšetkým ide o práva:
  • Právo na prístup k osobným údajom – subjekt údajov má právo, pokiaľ o to požiada, získať od správcu informácie, či sú jeho osobné údaje predmetom spracovania.
  • Právo na opravu a doplnenie - subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Právo na výmaz - predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ak je splnená aspoň jedna podmienka:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
   • subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,
   • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie,
   • osobné údaje nezákonne spracované,
   • osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.
  • Právo na prenos osobných údajov - dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi, a to prostredníctvom pôvodného správcu.
  • Právo na obmedzenie spracovania - Dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
   • subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
   • spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
   • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich vyžaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
   • subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu a doteraz nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.
  • Právo podať sťažnosť dozorovému úradu
  • Právo namietať proti spracovaniu - subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:
   • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,
   • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.

Predajňa v Prahe

Křižíkova 45,
Praha 8 - Karlín
Po-Pá: 10:00 - 18:00

Infolinka: +420 728 600 006

Predajňa: +420 723 209 080

Doprava a platba

Sociálne siete

Zasielanie noviniek
Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 5% na váš prvý nákup.Zasielať

Overené zákazníkmi


Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online: v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

© 2010-2024 CHOZE s.r.o. Všechna práva vyhrazenaZačiatok stránky
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveniePovoliť všetko